Wij helpen steeds meer Belgische talenten om van hun ideeën een succes te maken.

Marc Raisière, CEO Belfius

‘Investeren in de Belgische economie? Een kwestie van “business” maar vooral van verantwoordelijkheid opnemen’

In een wereld die razendsnel evolueert, hebben ondernemers meer dan ooit nood aan een bankier met wie ze een vertrouwensband hebben. ‘Het komt erop aan de afstand tussen ondernemer en bankier op alle vlakken tot een minimum te beperken.’ Hoe Belfius dat als “staatsbank” aanpakt, vroegen we aan CEO Marc Raisière.

‘Belfius is niet echt een “staatsbank”, maar een commerciële bank waarvan de Belgische overheid de aandeelhouder is. Dankzij de moed van een aantal politieke leiders zijn we in 2011 gered met het geld van de Belgische belastingbetaler. Dat schept extra verantwoordelijkheden op ethisch vlak en ten overstaan van de gemeenschap, zeker gezien 3 miljoen Belgen ons hun spaargeld toevertrouwden. We willen een voorbeeld zijn van een nieuwe bankcultuur. Als enige bank-verzekeraar met een 100 procent Belgische verankering in beide landsdelen en 100 procent Belgische beslissingscentra focussen we dan ook op Belgische ondernemers. Er zijn er hier voldoende met knappe ondernemersideeën, en daar zetten we ons 100 procent voor in!’

Hoe pakt Belfius dat aan?

‘Het komt erop aan de afstand tussen ondernemer en bankier op alle vlakken tot een minimum te beperken. Daarom zweren we bij de eenvoud van ons businessmodel: spaargeld aantrekken en leningen verstrekken aan particulieren, kmo’s, grote ondernemingen en organisaties in de publieke en sociale sectoren. Daar ligt onze toekomst. Precies omdat banken in het verleden meer geld wilden verdienen door te speculeren op de financiële markten dan met commerciële activiteiten, werd de vertrouwensband met de klant minder hecht.’

‘Klantentevredenheid is de motor geworden van onze organisatie. Customer centricity is meer dan een marketing gimmick voor ons. We onderzoeken continu de tevredenheid van onze klanten en onze doelstelling van 95 procent tevreden klanten maakt integraal deel uit van de persoonlijke objectieven van onze medewerkers. Zo realiseerden we eind vorig jaar een tevredenheidscore van 97 procent bij onze actieve klanten in de publieke, sociale en corporate sector.’

Jullie expertise en ervaring in de publieke en sociale sector is bekend, maar hoe zit dat op het vlak van corporate en business?

‘Onze expertise ter zake is wat onderbelicht. In de publieke en sociale sector hebben we inderdaad een marktaandeel van 50 tot 60 procent en op de retailmarkt is dat ongeveer 15 procent. Maar ook bij business en corporate bedraagt dat respectievelijk zo’n 13 en 8 procent.’

‘De nieuwe dynamiek van Belfius is geen toeval, maar gebaseerd op juiste, strategische keuzes’

‘Het volstaat om naar onze laatste halfjaarcijfers te kijken. Van de 6,4 miljard euro nieuwe langetermijnfinancieringen die Belfius tijdens het eerste semester in de Belgische economie investeerde, was 2,7 miljard bestemd voor business en corporate klanten. Een stijging met 39 procent!’

‘Overigens hebben we tijdens het eerste semester in het algemeen zeer sterke prestaties neergezet. Het nettoresultaat uit onze commerciële activiteiten groeide met 38,4 procent tot 330 miljoen euro. De totale beleggingen van particulieren en kmo’s stegen met 3,6 procent tot 100 miljard euro.’

‘Zowel onze solvabiliteit als liquiditeit scoorden prima, en voor het eerst sinds de overname van Belfius bedroeg ons eigen vermogen meer dan 8 miljard euro. Dit is 2,5 maal meer dan het bedrag waarover Belfius eind 2011 beschikte!’

Toen Belfius in 2011 werd overgenomen door de Belgische staat, geloofde niet iedereen in haar slaagkansen.

‘De zwartkijkers kregen ongelijk. Belfius heeft een sterk parcours afgelegd. De duurzame groei van onze inkomsten is niet te danken aan toeval, maar is gestoeld op de blijvende toename van de resultaten uit onze commerciële activiteiten, het stijgende aantal actieve klanten met een hogere uitrustingsgraad en hun blijvend en groeiend vertrouwen. Tegelijk verlaagden we onze uitgaven, niet ten koste van onze solvabiliteit - bij de beste van Europa - of ten nadele van onze klanten.

We investeerden bijkomend in het digitaal comfort van onze klanten, in hun tevredenheid en in een geoptimaliseerde dienstverlening waarbij alleen de toegevoegde waarde voor de klant telt. We blijven jaarlijks miljarden investeren in de Belgische economie. De nieuwe dynamiek van Belfius is geen toeval, maar gebaseerd op het maken van juiste, strategische keuzes in de voorbije jaren. In de toekomst blijven we die strategie trouw: klantentevredenheid als motor van onze organisatie. Pionier zijn van een nieuwe bankcultuur. Een helder en eenvoudig zakenmodel. Focus op de lange termijn. En de Belgische samenleving en economie blijvend ondersteunen.’Dirk Gyselinck, Head of Public and Corporate Banking

‘Beslissingen worden lokaal of in Brussel genomen. Niet in Parijs of Amsterdam’

Grote ondernemingen zijn geen nieuwe doelgroep voor Belfius, maar nooit eerder investeerde de bank zo veel middelen in corporate banking. Een belangrijke troef: beslissingen worden lokaal of in Brussel genomen. Niet in Parijs of Amsterdam.

Naast de bestaande focus op kleine ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepers zal Belfius nu nog meer aandacht hebben voor ondernemingen met een omzet van meer dan 10 miljoen euro. ‘We zijn er voor alle ondernemingen, groot en klein. Want met ons productgamma en onze expertise kunnen we een onderneming bijstaan in elke groeifase’, zegt Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité en head of Public & Corporate Banking bij Belfius.

Met welke strategie benadert Belfius grote ondernemingen?

‘Als Belgische bank-verzekeraar richten we ons tot Belgische ondernemingen met een beslissingscentrum in ons land. We willen een totaalrelatie opbouwen en uitgroeien tot een huisbankier, waarbij we betrokken worden bij alle bancaire producten en diensten die de onderneming nodig heeft. We willen de ondernemer ook bijstaan bij het beheer van zijn privévermogen.’

In het verleden was corporate banking geen speerpunt van jullie strategie. Nu wel?

‘We hebben altijd al aan corporate banking gedaan. Nu is het een van de kernpunten van onze strategie. Nooit eerder hebben we zo veel middelen geïnvesteerd in de uitbouw van dit segment. We hebben het aantal corporate bankers met een kwart uitgebreid en ook meer kredietanalisten in dienst genomen. Daarnaast hebben we zowel ons salesteam als onze marktenzaal gestroomlijnd om hun diensten maximaal beschikbaar te stellen voor ondernemingen. We zijn ervan overtuigd dat we binnen drie à vijf jaar ons marktaandeel in corporate banking kunnen verhogen van 8 naar 13 procent.’

Vanwaar dit ambitieus objectief?

‘We hebben alle kennis in huis om met ondernemers een langetermijnrelatie uit te bouwen. Onze klanten weten dat heel goed. We kennen kredieten toe, beheren zichtrekeningen en beleggingsportefeuilles, voeren transacties in vreemde munten uit, beschermen tegen renteschommelingen, bieden autoleasing aan … Daarnaast kunnen we ondernemingen ook nog eens begeleiden bij de uitgifte van obligaties of bij overnames. Waarom zouden we al die kennis niet ten volle uitspelen? Bovendien merken we dat er in de Belgische markt een grote vraag is naar een betrouwbare Belgische partner. Tal van buitenlandse banken trokken in 2007 en 2011 weg uit ons land en kredieten werden toen brutaal opgezegd. Voor veel ondernemingen was dat een drama. Zij zien intussen de meerwaarde van een bankier die sterk verankerd is in het Belgische economische weefsel. En Belfius heeft ook een sterke financiële positie opgebouwd, zowel qua solvabiliteit als qua liquiditeit, wat van ons een geloofwaardige en langetermijnpartner maakt.’

‘De openbare sector is een onontgonnen markt van 50 miljard voor ondernemingen. Wij kunnen de bruggen slaan tussen hen en die sector’

Is die lokale benadering geen belemmering voor ondernemingen met internationale ambities?

‘Er zijn intussen genoeg IT-toepassingen waarmee je internationaal heel wat kunt realiseren zonder een buitenlandse bancaire aanwezigheid. Inzake internationaal cashmanagement maken we deel uit van het internationale netwerk van banken Connector waardoor we vlot een competitieve waaier van oplossingen kunnen aanbieden. We werken wereldwijd met honderden banken samen inzake handelsfinancieringen (trade finance-transacties). En we kunnen onze klanten van dienst zijn bij transacties in vreemde munten.’

Belfius staat ook bekend voor haar sterke positie in de openbare sector. Verschuift die focus nu naar de achtergrond?

‘Helemaal niet. Sterker nog: we willen de brug slaan tussen ondernemingen en de openbare sector. Voor veel ondernemingen is dat nog altijd onontgonnen terrein, terwijl dat toch een markt is van 50 miljard euro. Daar ligt nog een enorm groeipotentieel. Veel ondernemingen kijken met enige terughoudendheid naar deze sector, omwille van de wetgeving rond overheidsopdrachten. Vaak weten ondernemers niet hoe ze dat moeten aanpakken. Daar kunnen wij hen in begeleiden. We hebben ook specifieke kredietlijnen voor debiteuren van de openbare sector. De betalingstermijnen lopen er soms op tot 90 of 120 dagen. Zo kunnen ze dat overbruggen zonder hun andere kredietlijnen te belasten. We doen er echt alles voor om de toegang tot die nieuwe markt te vergemakkelijken.’Dirk Vanderschrick, Head of Retail and Commercial Banking

‘Al onze kantoorhouders zijn volbloed ondernemers’

Een ondernemer en zijn bankier kunnen maar beter dezelfde taal spreken. ‘Dat komt goed uit, want 80 procent van onze kantoorhouders zijn zelfstandigen en ook de overige 20 procent runt zijn kantoor als volbloed ondernemer.’

‘Banken zijn de olie van onze economie en samenleving. We zijn er voor gezinnen wanneer ze hun dromen willen realiseren, zoals bij de aankoop van een woning. Met hetzelfde enthousiasme ondersteunen we ondernemers bij hun plannen en ambities.’ Zo omschrijft Dirk Vanderschrick, lid van het directiecomité en head of Retail & Commercial Banking bij Belfius, de rol van banken in onze samenleving. ‘Ondernemers ondersteunen doet de bank zowel tijdens de start als de groei. En we gaan daarbij verder dan onze oplossingen voor financieringen, verzekeringen of het beheer van kasstromen. We zijn er ook voor de ondernemer zelf: bijvoorbeeld om hem te helpen bedrijfswinst om te zetten in privévermogen. Het is onze ambitie om er op elk moment te zijn voor de ondernemer én zijn onderneming.’

Is Belfius er ook voor jonge starters, die vaak klagen over een moeilijke toegang tot kredietverlening?

‘Wij zijn er absoluut voor hen. Tussen 2012 en vorig jaar steeg het aantal starters bij Belfius met 17,5 procent, veel sneller dan de markt! En onze rol gaat veel verder dan kredietverlening. We organiseren bijvoorbeeld regionale inspirational events en helpen hen bij het opmaken van een financieel plan. Voor starters die een krediet nodig hebben, sloten we als enige bank in ons land een samenwerking met het Europese Investeringsfonds, dat gratis tussenkomt in de waarborgregeling en 50 procent op zich neemt. Zo moeten starters bij Belfius minder op zoek gaan naar waarborgen en kunnen ze makkelijker of goedkoper krediet krijgen.’

En in een volgende fase? Op welke ondersteuning kunnen groeiende bedrijven rekenen?

‘Als grootbank staan we ontzettend dicht bij onze ondernemers’

‘Vroeg of laat wordt het voor een jonge ondernemer fiscaal interessant om over te stappen naar een vennootschapsvorm. Als bankier kunnen we, samen met de boekhouder en de zaakvoerder, helpen het ideale moment te bepalen. Groeiende bedrijven worden – naast met financieringsbehoeften – ook geconfronteerd met het feit dat ze allicht meer belastingen moeten betalen. Naast klassieke oplossingen bieden we daarvoor ook Tax Shelter aan, een alternatieve en rendabelere manier om de belastbare basis te verlagen en tegelijkertijd de Belgische filmindustrie te ondersteunen. We helpen hen ook graag met hun e-commerce. Naargelang de behoefte stellen we een aantal externe partners voor bij wie ze kunnen aankloppen voor de bouw en/of exploitatie van een webshop of om onlinebetalingen te automatiseren, mét korting.’

Ook gespecialiseerde ondernemingen leveren dit soort service. Waarom dan aankloppen bij een grootbank?

‘Als grootbank – what’s in a name – staan we ontzettend dicht bij onze ondernemers. Onze ruim 500 Business Bankers werken niet vanuit Brussel, maar vanuit de lokale kantoren. Zij kennen de ondernemers en het lokale economisch weefsel zeer goed en betekenen zo een echte meerwaarde. Het onder nemerschap zit in ons DNA. 80 procent van onze kantoorhouders is zelfstandige en ook de overige 20 procent runt zijn kantoor als volbloed ondernemer. Ze begrijpen perfect wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien worden ze bijgestaan door gespecialiseerde, centrale teams, bijvoorbeeld bij de begeleiding van de overdracht van een vennootschap. We combineren lokale aanwezigheid – en dus snelheid – met gespecialiseerde teams en overstijgen daarbij het puur financiële aanbod.’

Jullie hebben ook de ambitie ‘om er te zijn voor de mens achter de ondernemer’. Hoe maken jullie dat concreet?

‘Ondernemers worden niet alleen gedreven door een bepaalde visie, maar willen ook voor zichzelf en hun familie een mooie toekomst uitbouwen. Net daarom proberen we op elk moment de juiste verhouding te vinden tussen de professionele en persoonlijke noden van de ondernemer. Als starter wil dat zeggen zo snel mogelijk beginnen met een pensioenopbouw. Van zodra de startfase voorbij is, zijn we er om de ondernemer te helpen bij de transformatie van zijn bedrijfswinst in privévermogen. En op het moment van verkoop kunnen zowel overlater als overnemer rekenen op gespecialiseerde begeleiding. Doorheen het hele traject wordt stilgestaan bij de opbouw, structurering én bescherming van het privévermogen. Want een ondernemer neemt onvermijdelijk risico’s, maar de kunst is die zowel professioneel als privé maximaal in te dekken.’En wat is uw project? Kom er met ons over praten!

Bent u ...

een starter?

Een eigen zaak opstarten is een formidabel avontuur! Waar heel wat bij komt kijken. Klaar om de sprong te wagen of nog aan het twijfelen? Of sta je al iets verder en wordt het tijd om op kruissnelheid te komen? Samen vinden we de juiste oplossingen.

een kmo-er, zelfstandige of vrije beroeper?

Uw lokale Business-specialist begeleidt u graag bij de financiële uitdagingen die komen kijken bij het runnen van uw zaak én bij de opbouw van uw privévermogen. Zodat u zich kunt concentreren op uw klanten en uw bedrijf. En winst kunt maken.

Er is iets fout gegaan. Gelieve opnieuw te proberen.