De passie achter het ondernemerschap van Elie Delvigne & Xavier Bachelart

Onze motivatie is ontstaan uit een beklijvend beeld uit onze jeugd: dat van een ijsbeer die zich aan een klein stukje drijvend ijs vastklampte, dat door de klimaatopwarming aan het wegsmelten was. Dat beeld is ons steeds bijgebleven. Meteen voelden we onze liefde voor de planeet, haar kwetsbaarheid en de noodzaak om ons in te zetten voor haar voortbestaan. Als burgerlijk ingenieur-architect konden we ons geen seconde voorstellen dat we ons bewust zouden worden van de omvang van het probleem en we hiertegen niets zouden doen.

Een maatschappelijk engagement vanuit een holistische benadering.

Een ingenieur hoeft niet noodzakelijk sociaal bewust te zijn. Een goede ingenieur daarentegen wel. Die neemt maatschappelijke uitdagingen meteen mee in zijn of haar manier van denken. Dat is niet zozeer een kwestie van creatief zijn. Elke ingenieur of architect is in staat om te doen wat wij doen. Maar het verschil is dat wij bijzondere aandacht besteden aan het benaderen van alle aspecten in onze projecten: energieprestatie en economische aspecten, duurzaam waterbeheer, gebruikte materialen en hun oorsprong, impact op biodiversiteit, zachte mobiliteit, flexibiliteit en aanpasbaarheid van een project, alsook op vlak van technieken: verwarming, elektriciteit, hernieuwbare energie enzovoort. Die holistische visie omvat eveneens dat een duurzaam karakter van een gebouw niet alleen zorgt voor een aanzienlijke verhoging van het comfort van de bewoners, maar ook van de uiteindelijke waarde van het project. Op termijn kan dat alleen maar tot minder gezondheidsproblemen en dus minder absenteïsme leiden.

Elk project moet men als een investering op lange termijn zien. De klant wint er alleen maar bij als die zijn geld niet hoeft te spenderen aan verwarming, elektriciteit, water en gezondheidszorg. En de opbrengst voor het milieu is klaarhelder.

Een benadering die rekening houdt met alle behoeften.

Kortom, we zien er altijd op toe dat onze benadering toegankelijk is voor iedereen. Dat ze toepasbaar is op alle soorten bouwprojecten, gaande van duurdere woningen over openbare gebouwen, kantoren of werkplaatsen tot sociale huisvesting. Door het optimaliseren van alle elementen van een project en de effecten, ongeacht de gewoonten, financiële middelen, wensen en behoeften van de klant, wie dat ook moge zijn. Zo komen we tot een coherent en duurzaam resultaat.

Dat men ons voorbeeld kopieert… en liefst zo snel mogelijk.

We zijn er absoluut van overtuigd dat een globale visie, zoals die van ons, doeltreffend en overtuigend is. Dat die een echte bijdrage levert aan de bescherming van onze planeet en een afdoend antwoord biedt op ieders behoeften. En dat die visie ook perfect reproduceerbaar is. Project 55, een duurzaam en energieneutraal renovatieproject in het centrum van Bergen, is daar een mooi voorbeeld van. Daarom is het onze ultieme wens dat alle architectenbureaus zo snel mogelijk ons voorbeeld volgen.

Meer weten over Homeco? Bezoek dan de website.

Over Elie Delvigne & Xavier Bachelart

  • Élie Delvigne en Xavier Bachelart zijn burgerlijk ingenieur-architect en behaalden hun diploma aan de Faculté Polytechnique van Bergen (UMONS), respectievelijk in 2009 en in 2008

  • In 2010 richtten zij in Bergen het bureau HomEco op, dat gespecialiseerd is in de warmeteleer van gebouwen

  • Zij hebben intussen verscheidene honderden projecten op hun naam met o.m. eengezinswoningen, sociale woningen, openbare gebouwen en ondernemingen

Gepassioneerde ondernemers versterken de Belgische economie en samenleving.

Ze verdienen alle lof. Én Love.

Belfius doet er alles aan om voor ondernemend België nóg meer te betekenen.

Ontdek
andere verhalen

Wij hebben dierenvoeding ontwikkeld die ook goed is voor de planeet.

Je niet amuseren is slecht voor de business.

Wees niet te zelfzeker. Maar ook niet te nederig.